آغوش باز شورای پنجم برای پاسخگوئی به سوالات خبرنگاران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، حکمت اله داودی رئیس شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی طی پیامی فرا رسیدن هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را تبریک گفت.
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل