بازدید بازرسین سازمان میراث فرهنگی کشور از مراکز آموزشی صنایع دستی شهرستان بویین زهرا

به گزارش خبرنگار ما قربانی و حدیقی بازرسین سازمان میراث،صنایع دستی وگردشگری کشور وسخی پور از کارشناسان استان قزوین از مرکز آموزشی روستای سولیقان بخش ارداق و مرکز آموزشی شهر بویین زهرا بازدید و از روند تشکیل کلاس های آموزشی ،طراحی وتجهیزات موجود در این دو مرکز بازدید کردند. در این بازدید رحمان نجاتی رئیس اداره میراث،صنایع دستی وگردشگری شهرستان بویین زهرا درخصوص ظرفیت های صنایع دستی شهرستان بوئین زهرا با توجه به قدمت ۹ هزار ساله ، ثبت گلیم ارداق در فهرست آثار ناملموس ملی و کسب نشان جغرافیای گلیم ارداق ،آموزش ، صدور کارت صنعتگری و پرداخت تسهیلات کم بهره به ارایه گزارش پرداخت.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل