مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین اعلام کرد: براساس نتایج حاصله از طرح ارزیابی عملکرد بخشداران،تغییر یا جابجایی برخی از آنها در دستور کار قرار دارد.

در ابتدای جلسه، صفر فضلی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری با تأکید بر لزوم تعامل و گفتگو بین مردم و مسئولین و تقویت جامعه مدنی و با اشاره به تدوین و ارسال آئین نامه اجرایی تشکیل اتاق های فکر، از فرمانداران و بخشداران درخواست نمود با اهتمام ویژه به این موضوع، در تشکیل این اتاق ها تسریع نمایند.
ارسال شده توسط درز | متن کامل