خواهر شهید «عباس بابایی» در گفت‌وگو با دفاع پرس مطرح کرد؛ خواندن نماز در اتاق ژنرال آمریکایی تا حمام دادن یک روشن‌دل توسط «عباس بابایی»

«اقدس بابایی» گفت: مراسم پنجمین روز شهادت «عباس» بود که یک مرد نابینا آمد و گفت: «این شهید من را هر هفته روز‌های جمعه کول می‌کرد و به حمام می‌برد و لباس‌هایم را نیز می‌شست و بدون چشم داشت می‌رفت».
ارسال شده توسط ساجد | متن کامل