خبرنگاران سربازان خط مقدم مبارزه با فساد ///جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مطبوعات و رسانه های مستقل و خبرنگارانی شجاع و متعهد به حقوق ملت و منافع ملی است.

خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی و پل ارتباطی مردم با مسوولان و دستگاهها این حق را دارند که در زمینه های مختلف ورود کرده و در راستای حقوق مردم اقدام کنند اما متاسفانه بسیاری نه تنها دست آنها را برای کمک نمی گیرند بلکه در مقابل تلاش های آنها سنگ اندازی کرده و خبرنگاران را تهدید و یا ارعاب هم می کنند. به قول یکی از خبرنگاران پیش کسوت ،خبرنگاران می توانند راجع به مشکلات و دغدغه های همه افراد و گروهها بنویسند به جز خود !!! و به جای روی خوش ، بدخلقی ها و بی مهری های بسیاری را تحمل کنند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل