رحمانی فرماندار شهرستان بوئین زهرا: برخی از مدیران کل دستگا های اجرایی استان به مشکلات شهرستان بوئین زهرا توجه لازم را ندارند.

علی رحمانی فرماندار شهرستان بوئین زهرا در جلسه شورای اداری تاکید کرد: در مسیر خدمت رسانی به مردم باید تمامی مدیران در سطح استان از مدیران دستگاه های خود در شهرستان حمایت و پشتیبانی داشته باشند. متاسفانه برخورد برخی از مدیران کل با دستگا های اجرایی شهرستان مناسب و خوب نیست که همین امر موجب نگرانی و همچنین ناامیدی مردم را به همراه داشته است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل