استاندار در دیدار با سرمایه گذار چینی؛ بستر برای سرمایه گذاری چینی ها در قزوین فراهم است

عبدالمحمد زاهدی" گفت: باتوجه به صنعتی بودن قزوین و حمایت افکار عمومی از سرمایه گذاری در استان بستر برای سرمایه گذاری چینی ها در قزوین فراهم است.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل