اَیری کوچه رابه خیابان تبریز وصل کنیم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، احد چگینی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی، گفت:
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل