مردم از اصلش هم گذشته‌اند!

حسن شکیب زاده: بسیاری از اتفاقات هزینه‌بری که در این شهر ـ البته در کل کشور هم ـ می‌افتد اینگونه نیست که براساس یک فهم کارشناسی و تدبیر عاقلانه باشد؛ چرا که اگر چنین بود، آن همه اتفاقات ریز و درشتی که در دوران مدیران، شهرداران و اعضای شوراهای سابق اتفاق می‌افتاد؛ می‌بایستی همچنان ادامه داشته باشد که ندارد. یعنی هر مسئولی که به کار گمارده می‌شود؛ دقیقاً اعتقاد دارد مدیر قبلی به بیراهه رفته و اوست که باید کاری بکند کارستان! و این مردم هستند که به خوبی همه‌ی اتفاقات اطرافشان را می‌بینند و برایش تحلیل دارند؛ در حالی که مسئولین همچنان کار خودشان را می‌کنند تا چند صباحی که سر کارند به رتق و فتق امور خانواده، بستگان و آشنایان برسند تا پس از منفک شدن از این گاو شیرده، روزگار را به خوبی و خوشی سپری کنند.
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل