خرید ۲۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان از مرز ۲۱۸ هزار تن گذشت .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل