۵ هزار متر مربع زمین کشاورزی در شهرستان قزوین به وضع سابق برگشت

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت : بیش از۵۰۰۰ متر مربع ازاراضی کشاورزی این شهرستان رفع تصرف غیر قانونی و به وضع سابق اعاده شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل