۲۰ گونه گیاهان دارویی در شهرستان آبیک وجود دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت : بیش از ۲۰ گونه گیاهان دارویی در شهرستان آبیک کشت وجود دارد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل