لغو پروانه فعالیت بیش از ۲۰ خانه مسافر در منطقه الموت

به دنبال بازدیدهای به عمل آمده توسط بازرسین واحد نظارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین جهت ارزیابی نحوه ارائه خدمات مراکز اقامتی و پذیرایی روستایی به گردشگران، پروانه فعالیت بیش از ۲۰ خانه مسافر در منطقه الموت لغو شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل