مهدی امینی ، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از صدور تعداد ۴۵۴ مجوز گودبرداری و تردد مسیر در چهار ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

مهدی امینی ، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از صدور تعداد ۴۵۴ مجوز گودبرداری و تردد مسیر در چهار ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین ، وی گفت : این تعداد مجوز از سوی واحد تخلفات ساختمانی و عمرانی صادر شده است. امینی در ادامه افزود : میزان صدور مجوزهای گودبرداری و تردد مسیر نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ ، با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.
ارسال شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین | متن کامل