سفره‌خانه ها باز خبرساز شدند قلیان، در گیرودار قانون

هرچند پرونده جمع‌آوری قلیان از سفره خانه های قزوین موضوع تازه‌ای نیست؛ اما اظهار نظر تازه دادستان استان باز هم این مسئله را پر رنگ کرده‌است. اولین بار که موضوع جمع‌آوری قلیان ها عنوان و طرح جمع آوری آن ها آغاز شد، نیروی انتظامی در سال۸۵ با ورود به این جریان گام های نخست را برداشت تا شاید به گفته موافقان مصرف این ماده دخانی در محافل و اماکن عمومی متوقف شود.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل