اینجا توقف ممنوع نیست

با افزایش جمعیت و وسعت شهرها سیستم های حمل و نقل درون شهری به گونه ای طراحی می شود که بیشترین کارایی را داشته باشد و به ارتقای کیفیت ساکنان شهرها بیفزاید، پارکینگ ها به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های حمل و نقل درون شهری نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی به ویژه در مناطق مرکزی و پرتردد شهر ایفا می کند و توجه به ساخت آن ها توسط مدیران شهری موضوعی مهم در حوزه حمل نقل و ترافیک به شمار می رود. در شهری مانند قزوین با روند روبه رشد جمعیت آن و افزایش تعداد خودروها سال هاست که تقویت زیرساخت های درون شهری در حوزه حمل و نقل به خصوص ایجاد پارکینگ های مناسب، جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی های مدیران شهری دارد، در حال حاضر در مجموع ۲۸ پارکینگ با سه هزار و ۲۵۸ فضای پارک در نقاط مختلف شهر قزوین وجود دارد که از این تعداد ۱۵ پارکینگ تحت نظر شهرداری و بقیه به صورت خصوصی فعالیت می کند. شهروندان از پارکینگ های شهر استفاده کنند وهاب میزانی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین می گوید: به منظور جلوگیری از افزایش بار ترافیکی معابر، شهروندان از پارک خودرو در محل های ممنوع اجتناب و از پارکینگ های عمومی استفاده کنند. وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات شهرداری قزوین در سال های اخیر در راستای تأمین فضای پارک خودروها از جمله افزایش تعداد پارکینگ های سطح شهر و پارکینگ های حاشیه ای می افزاید: هدف از این اقدامات تأمین فضای پارک خودروهای شهروندان است تا بتوانند به آسانی و بدون دغدغه نسبت به پارک خودروهای خود در مناطق مختلف اقدام کنند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به طرح های اجرا شده برای کاهش بار ترافیک در شهر و تأمین رضایت شهروندان خاطرنشان می کند: اجرای طرح کارت پارک که در سال های اخیر با جدیت پیگیری می شود نیز موجب تقسیم عادلانه فضای پارک بین شهروندان شده است. این مسئول اظهار می دارد: افزایش بار ترافیکی معابر معضلات دیگری از قبیل افزایش آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و مدت زمان رسیدن به مقصد را برای شهروندان به دنبال دارد. میزانی می افزاید: پارکینگ های تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با تعرفه مصوب شورای شهر و با کمترین هزینه در اختیار شهروندان قرار دارد و از آنان انتظار می رود برای توقف خودروهای خود در محدوده هایی که پارکینگ وجود دارد از امکانات پارکینگ استفاده کنند. دسترسی آسان به پارکینگ های شهر م امامی از شهروندان قزوینی که به واسطه شغلش تردد زیادی با خودرو در سطح شهر دارد، می گوید: سعی می کنم برای توقف اتوموبیلم آن هم برای مدت طولانی از پارکینگ استفاده کنم؛ اما مرکز شهر بسیار شلوغ است و پارک خودرو در این محدوده بسیار دشوار، زیرا دسترسی به منطقه ای که پارکینگ وجود دارد خود مشکلی دیگر است که باید به آن رسیدگی شود و همین موضوع تمایل شهروندان را برای استفاده از پارکینگ کمتر و رغبت آن ها به پارک های حاشیه ای را دوچندان می کند. با توجه به وجود مراکز تجاری در مرکز شهر و تردد زیاد شهروندان در این محدوده، همچنین وجود آثار تاریخی در مناطق مرکزی و جنوبی شهر قزوین موضوع پارکینگ در این مناطق از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ البته بیشتر پارکینگ های شهر در محدوده های یاد شده متمرکز شده است؛ علاوه بر این بیشتر مراکز خرید در شهر قزوین نیز پارکینگ دارد؛ اما در بسیاری موارد شاهد توقف خودروهای شهروندان در حاشیه معابر هستیم که این موضوع با توجه به عرض معابر به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی شهر بار ترافیکی در این مناطق سنگین و بر مشکلات شهروندان می افزاید؛ این مشکل به ویژه در ساعات پیک بیشتر نمایان می شود؛ از همین رو از شهروندان انتظار می رود برای توقف خودروهای خود از پارکینگ استفاده کنند و تا حد امکان از توقف های حاشیه ای بپرهیزند. به قلم : مریم جواهران
ارسال شده توسط نوشین عطاری | متن کامل