برای احیای باغستان سنتی باید به دنبال شیوه های جدید باشیم.

️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، احد چگینی رئیس کمیسیون ترافیک و حمل و نقل شورا در جلسه علنی پارلمان محلی، گفت:
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل