نمایندگان مجلس در حد واندازه استان قزوین نیستند

حاج فرج اله فصیح رامندی در گفتگو با هفته نامه نسیم قزوین: منظور من از جو سازی رسانه ای، اصحاب رسانه و جراید نبودند بلکه دستگاهی است که با ایجاد جو رسانه ای باعث توقف پروژه های شهرداری می شوند/درباره بکار گیری نیروها حزبی و فامیلی بصورت خصوصی به شهردار تذکرات لازم را داده ام /جریان اصلاح طلب بعلت اینکه با مردم صادق نیست خودش خودش را شکست خواهد داد.
ارسال شده توسط نسیم قزوین | متن کامل