مسگری در قزوین، هنری که نفس هایش به شماره افتاده است

قزوین-ایرنا-مسگری در قزوین روزگاری آنقدر از رونق برخوردار بود که بازاری در این شهر به نام مسگرها وجود داشت اما با تغییر شیوه های زندگی و مصرف، این حرفه و هنر امروز نفس هایش به شماره افتاده و رو به زوال و فراموشی گذاشته است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل