بازدید مسئول اداره تعاون زندان های استان از پارک علم و فناوری قزوین

مسئول اداره تعاون زندان های استان قزوین با هدف مشارکت با این مجموعه در جهت اصلاح و ارتقای مهارت های زندانیان، از پارک علم و فناوری قزوین بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید مهندس زکی زاده رئیس اداره تعاون زندان های استان از تعدادی از واحدهای فناور پارک علم و فناوری و مرکز رشد جامع استان بازدید کردند.
ارسال شده توسط تست | متن کامل