وحیدی مسئول گلزار اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین: در صورت تخصیص اعتبار احداث المان ۲۰۰ شهید مفقود الاثر استان قزوین شروع می شود .

مهندس عبدالحسین وحیدی مسئول و ریس مسکن و گلزار اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در حاشیه ی بازدید از روند سامان دهی و بازسازی گلزار شهداء شهرستان بوئن زهرا در پاسخ به سئوال ولی اله حسین زاده خبرنگار ما در خصوص سرنوشت پروژه احداث المان ۲۰۰ شهید مفقود الاثر استان قزوین اظهار کرد : موضوع احداث المان ۲۰۰ شهید مفقود الاثر استان قزوین از دوره های گذشته مطرح بوده است ؛ اما تا کنون به دلائل مختلف عملیات اجرای آن آغاز نشده است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر