نجفی ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا : روستا ها در محور برنامه های اوقات فراغت تابستانی قراردارند.

علی نجفی ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا در گفتگویی اختصاصی با ولی االه حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و لزوم برنامه ریزی جهت پر کردن اوقات فراغت اقشار مختلف مردم بویژه کودکان ، نونهالان و جوانان اظهار کرد : با توجه به اینکه دانش آموزان پس از گذشت نه ماه تحصیل و خستگی روحی و روانی نیاز به تجدید قوا و روحیه شور و نشاط دارند رویکرد برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در کنار فرهنگ سازی و آموزش ، ایجاد فضای شاد و بانشاط برای نونهالان و جوانان است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر