مصطفی آقاعلی بخشدارشال: دستیابی به توسعه در سکونت های روستایی وابسته به عوامل متعددی است که مهمترین آن مدیریت محلی کارآمد است .

به مناسبت روز دهیار از دهیاران بخش شال در سالن اجتماعات بخشداری تجلیل به عمل آمد .
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل