ساخت خانه فرهنگ ناحیه منفصل شهری چوبیندر تسریع می شود

در افشانی،رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از تسریع ساخت خانه فرهنگ ناحیه منفصل شهری چوبیندر خبر داد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل