شهرداری برای کاهش آلایندگی ها مزرعه خورشیدی ایجاد می کند

ترابی، معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوین برای کاهش آلایندگی های محیط زیستی به دنبال انرژی های تجدید پذیر، همچون انرژی خورشیدی است.
ارسال شده توسط روابط عمومی معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین | متن کامل