رییس کل دادگستری استان قزوین: مدیران شایسته، سرمایه های اصلی هر جامعه ای هستند

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: قانون باید به طور مساوی بین همه اقشار جامعه اجرا شود و در این میان کسانی که بخواهند با اعمال خلاف قانون و با مقاصد شخصی حق افراد و جامعه را تضییع کنند، بدانند که دستگاه قضایی در مقابل آنها خواهد ایستاد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل