بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر پسندیده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین، دکتر پسندیده به منظور آشنایی با ساختار پارک علم و فناوری و مراکز رشد از پارک علم و فناوری استان بازدید کردند.
ارسال شده توسط تست | متن کامل