امیدی مسئول آموزش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها: کیفیت رسانه های استان ها بعدازبرگزاری کلاس های آموزش خبرنگاری ارتقاء پیدا می کند.

درحاشیه برگزاری آزمون روزنامه‌نگاری سال ۹۵ خبرنگاران استان قزوین خانم دکتر امیدی مسئول آموزش دفتر مطالعات و رسانه های کشور در گفتگویی اختصاصی با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما در خصوص اهداف برگزاری دوره های آموزش خبرنگاری اظهار کرد : دوره های آموزش خبرنگاری به منظور بالا بردن سطح علمی و دانش تخصصی دست‌اندرکاران مطبوعات برگزار می شود.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر