۳ مدیر جدید در استانداری قزوین منصوب شدند

در احکامی جداگانه ۳ مدیر جدید استانداری قزوین منصوب شدند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل