معطل نگه داشتن اقتصاد خیانتی بزرگ به مملکت است

نماینده سابق مردم قزوین، آبیک و البرز گفت: این یک خیانت بزرگ به مملکت است که ما اقتصاد کشور را معطل کنیم تا ببینیم در آمریکا چه رخ می‌دهد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل