مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین: ۹۰درصد درآمدهای استان قزوین از مالیات تامین می شود

مصطفی پورامیدی: بیش از ۹۰درصد از کل درآمدهای استان را، درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد و بیش از ۲۴۰میلیارد تومان از محل مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده است.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل