طرح ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی اجرا می شود

معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت : طرح نهایی ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی تا دو ماه آینده در همه استانهای کشور اجرا و عملیاتی می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل