۵۰ هکتار ازمزارع گندم و جو استان قزوین به روش زیرسطحی آبیاری می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در راستای استفاده بهینه از منابع ابی ؛ طرح آبیاری زیر سطحی در سطح ۵۰ هکتار از مزارع گندم و جو استان توسط کشاورزان پیشرو اجرا شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل