مانور آتش نشانی قزوین و سازمان‌های امدادی در بیمارستان بوعلی برگزار شد

ابوالفضل ذوالقدر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: با هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل بحران استانداری قزوین، مانور مشترک اطفاء حریق و امداد و نجات توسط سازمان آتش نشانی قزوین و مشارکت دستگاه های امدادی در بیمارستان بوعلی برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل