اطفاء حریق خودروی پیکان در خیابان نادری قزوین

رضا امیری خسروبیگی، رئیس ایستگاه شماره هفت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: با تلاش و حضور به موقع آتش نشانان حریق یک دستگاه خودروی سواری پیکان در خیابان نادری قزوین مهار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل