واژگونی خودرو سواری رنو L۹۰ در بلوار معلم قزوین

مسلم چریکی، فرمانده شیفت ایستگاه شماره هفت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: واژگونی خودرو سواری رنو L۹۰ در بلوار معلم قزوین مصدومیت سه نفر از سرنشینان این خودرو را در پی داشت.
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان آتش نشانی قزوین | متن کامل