۳ هزار قوطی خالی سم از پهنه های کشاورزی استان قزوین جمع آوری شد

کارشناس مسئول آفات عمومی و همگانی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : بیش از ۳ هزار قوطی خالی سم از پهنه های کشاورزی این استان جمع آوری شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل