مبارزه با پوره سن غلات در سطح ۹ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا اجرا شد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت : عملیات مبارزه شیمیایی با پوره سن غلات در سطح ۹ هزار و ۲۳۸ هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان اجرا شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل