بازدید دکتر تلخابی نماینده مجلس خبرگان از پارک علم و فناوری قزوین

دکتر مجید تلخابی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین بازدید کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | متن کامل