مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در سمت خود ابقا شد

محمدعلی حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین روز یکشنبه با حکم دکتر مونسان معاون رییس جمهور و ریاست این سازمان در سمت خود ابقا شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل