مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قزوین تاکید کرد: تبیین آسیب های مواد مخدر در خطبه های نمازهای جمعه

به گزارش روابط عمو می حوزه علمیه استان قزوین :حجت الاسلام فاطمی نسب در دیدار با دبیر ستاد مبارزه با مود مخدر استان قزوین گفت:
ارسال شده توسط نوید | متن کامل