به مناسبت روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد (۱۰ ژوین) :معرفی استاد محمد بابایی/سنگتراش سنتی قزوین

نر حجاری در تزئینات معماری نقش بسزایی داشته است. از ارکان اصلی بنا همچون پایه ستون ها و ازاره های سنگی گرفته تا تزئیناتی چون کتیبه های سنگی و در بسیاری از موارد نقش اساسی در تهیه و ساخت ملزومات بنا را بر عهده داشته است. استحکام و مقاومت بالای سنگ در برابر عوامل محیطی، خواص فیزیکی و شیمیایی و قابلیت های مختلف آن در سنگ هایی با جنس و خواص متفاوت و ... سبب استفاده از سنگ در ابعاد وسیعی چه در قالب تزئینی و چه در قالب کاربردی شده است. ستون های سنگی، سنگاب ها (آبخوری های دوره اسلامی به دلیل اینکه مردم تشنه را سیراب می نمایند، دارای تقدّس خاصی هستند)، ازاره های سنگی ایوان ها و صحن ها، پایه ستون ها، کتیبه ها، مجسمه ها، ناودان ها، آسیاب های دستی و ... از جمله مواردی بی شماری است که در ساخت آن ها از هنر حجاری استفاده شده است. حجاری سنتی هم به صورت ایجاد نقوش برجسته بر روی زمینه سنگی کاربرد دارد و هم در ساخت اشیاء کاملا سه بعدی. نمونه های حجاری بر روی زمینه سنگی اغلب دارای ظرافت خاصی بوده و در کتاب "صنایع دستی کهن ایران" از آن با نام هایی چون "حجاری ظریفه"، "قلمزنی روی سنگ" و "منبتکاری روی سنگ" نیز یاد شده است.
ارسال شده توسط ايران بوم | متن کامل