به مناسبت روز جهانی صنایع دستی - ۲۰ خرداد (۱۰ ژوین ) :معرفی استاد آینه کاری قزوین: رضا گلدوز

هنر آینه کاری هنر دوره اسلامی دارای گنجینه عظیمی از معانی عمیق عرفانی و حکمی است زیرا این هنر ریشه در بنیان‌های ژرف تفکری معنوی و الهی دارد. این هنر،گاه با خلق صورت‌های جدید و گاه با بهره گیری از تصاویر و فرم‌های هنری گذشته همچون ایران باستان و ایران قبل از اسلام و با نگرش و معنا بخشی مجدد متجلی می شود .زبان هنر اسلامی، زبان نمادین و رمزگونه است و این رموز و نمادها حامل معنای درونی و ذاتی این هنر بوده و تنها راه بررسی معنای هنر اسلامی و آثار هنری آن بررسی این نمادها و سمبول‌هاست. در واقع می توان گفت زبان نمادین، زبانی است که هنر در تمدن‌های دینی برمی‌گزیند و مفاهیم درونی خود را در قالب آن بیان می‌کند.
ارسال شده توسط ايران بوم | متن کامل