۱۵ واحد مرغ تخمگذار درگیر آنفلوانزا مرغی مجددا به چرخه تولید استان قزوین بازگشتند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : ۱۵ واحد مرغ تخمگذار در استان که درگیر آنفلوآنزا بودند به چرخه تولید بازگشتند.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل