جاری شدن سیل خساراتی را به بخش کشاورزی شهرستان بوئین زهرا وارد کرد

سرپرست مدیر یت جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت : بر اثرجاری شدن سیل خساراتی به بخش کشاورزی روستاهای این شهرستان وارد شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل