دیداربا کشتی گیران بخش شال

دیدار با کشتی گیران بخش شال با حضور جناب آقای علیرضایی مدیر کل محترم روابط عمومی استان قزوین و اعضای شورای اسلامی شهر شال .
ارسال شده توسط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل