سرهنگ طاهرخانی :در دفن شهید گمنام در حوزه علمیه قزوین ازسوی اداره کل حفظ وآثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس هیچ گونه مخالفتی نداریم

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه استان قزوین :سرهنگ طاهرخانی در جمع مدیران ومعاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه استان قزوین در خصوص دفن شهید گمنام در یکی از مدارس حوزه علمیه قزوین گفت:این اداره کل همه نوع همکاری را در خصوص تدفین شهید ی از شهدای گمنام آمادگی را داشته وهیچ گونه مخالفتی را با این مسئله نداشته ونخواهیم داشت.
ارسال شده توسط نوید | متن کامل