نشست بررسی سامانه مدیریت اطلاعات پروژه شهرداری قزوین برگزار شد

حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین از برگزاری نشست بررسی سامانه مدیریت اطلاعات پروژه با رویکرد تمرکز بر روی پروژه‌ها، ارزیابی و اثربخشی فرآیندها در کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی خبر داد.
ارسال شده توسط روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین | متن کامل