سیلو های استان قزوین ۳۶۰ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی گندم دارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : سیلوهای استان قزوین ظرفیت ذخیره سازی ۳۶۰ هزار تن گندم را دارد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل