فیلترینگ، راه بیراهه!

حسن شکیب زاده: با توجه به پژوهش‌های پژوهشگاه فضای مجازی که وابسته به شورای‌عالی فضای مجازی است، از ابتدای پاییز ۹۴ که امکان ساخت کانال در تلگرام فراهم شد، تا‌کنون یک میلیون و ۱۵۰ هزار کانال در تلگرام ایجاد شده است که در این کانال‌ها حدود ۲ میلیارد مطلب بارگذاری شده و جمع کل بازدید‌ها از این کانال‌ها ۲ تریلیارد بازدید بوده است. همچنین تعداد کاربران ایرانی تلگرام نیز براساس گفته پاول دوروف، مدیر تلگرام، ۴۰ میلیون نفر است. بر اساس آمار ارایه شده و گستره‌ی اطلاع‌رسانی در شبکه‌های مجازی، به ویژه تلگرام، باید باور کرد که تلگرام هست، همانطور که من و شما هستیم و .....
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل